Điểm bán

Đà Nẵng - Quận Ngũ Hành Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đức Tín. 5 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 0915469058
2 NT Khánh Hiền Lô 8 khu A1 Chợ Non Nước, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 01224449699
3 NT Đức Tín. 5, Bà Huyện Thanh Quan, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 0915469058