Điểm bán

Đắk Lắk - Huyện Cư M'gar

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT An Bình 34 Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 0974369172
2 QT Cưmnga 63 Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 0983834281
3 QT Doanh Nghiệp Số 10 40 Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 02623533695
4 QT Doanh Nghiệp Số 90 123 Đường Nguyễn Du, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 0938834110
5 QT Phú Thiện 76 Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 0979545491
6 QT Quảng Phú 59 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk 0983841110
7 QT Sô 18 104, Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú , Huyện Cư Mgar, Đắk Lắk 0963147647