Điểm bán

Đắk Lắk - Huyện Ea H'leo

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Hương 429 Đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0934764324
2 QT Chyên Thanh 63 Đường Trần Phú , Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0982022024
3 QT Doanh Nghiệp Số 2 Phong Phú 65 Đường Trần Phú, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0977365246
4 QT Hoàng Lực 429 Đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0905877180
5 QT Hương Thảo 420 Đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0909137149
6 QT Số 1. 70 Đường Trần Phú, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 0914072973
7 QT Trung Tâm EaHleo Chợ Eadrang, Giai phóng, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 0985544549
8 QT Gia Ly km100, Quốc Lộ 14, Xã Chư Phả, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 0988321799
9 QT Số 01 ( Ngọc Trâm) 67, Trần Phú, Thi Trấn EaĐrăng, Huyện Eahleo, Đắk Lắk 0914072973