Điểm bán

Đồng Nai - Huyện Trảng Bom

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Châu 5 Số 214, Ấp Bùi Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai 0984446245
2 QT Vĩnh Phúc Ấp 1 Chợ Đông Hòa, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai 0987359468
3 QT Thanh Thúy Ấp Quảng Hòa, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai 0919456743