Điểm bán

Đồng Tháp - Thành phố Cao Lãnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phước Thọ Số 76, Đốc Binh Kiều, phường 2, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0373877279
2 NT Ngọc Hải Số 175, Hùng Vương, phường 2, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0913787198
3 NT Ngọc Hà Nguyễn Du, phường 2, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0987690076