Điểm bán

Hà Giang - Thành Phố Hà Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bệnh Viện ( Chị Hảo) Tổ 10 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 0988618088
2 NT Thắng Lợi Số 185 Trần Phú - TP Hà Giang, Hà Giang 0915586374
3 NT Bệnh Viện ( Chị Hảo) Tổ 10 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 0988618088
4 NT Thắng Lợi Số 185 Trần Phú - TP Hà Giang, Hà Giang 0915586374
5 NT Bệnh Viện ( Chị Hảo) Tổ 10 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 0988618088
6 NT Thắng Lợi Số 185 Trần Phú - TP Hà Giang, Hà Giang 0915586374
7 NT Bệnh Viện ( Chị Hảo) Tổ 10 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 0988618088
8 NT Thắng Lợi Số 185 Trần Phú - TP Hà Giang, Hà Giang 0915586374
9 NT Bệnh Viện ( Chị Hảo) Tổ 10 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 0988618088
10 NT Thắng Lợi Số 185 Trần Phú - TP Hà Giang, Hà Giang 0915586374
11 Nhà Thuốc Khỏe 233, Đường 30/4 , Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tỉnh Cần Thơ '07102473970
12 NT Số 1 CTCP Dược Phẩm Hoàng Giang Sô 7 Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang 02193886251