Điểm bán

Hà Nam - Huyện Lý Nhân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Số 8 - vĩnh trụ Số 216 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Trụ,huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 02267013949