Điểm bán

Hà Nội - Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Châm Thôn Chương Dương, Kiêu Kị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0989327865
2 QT Hải Phương (cùng hệ thống NT Hải Phương - Gia Lâm) Tầng 1 CT5, K ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0989191345
3 NT Hoà Tiệp Kios 06, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 0983973397