Điểm bán

Hà Nội - Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đức Số 91E, Hàng Mã, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
2 NT Mai Hòa Số 14, Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851