Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phương Anh Xóm 2, Vật lại, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 0962788394
2 QT Liên Phúc Số 105, Đường Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 0916422433
3 QT Cao Thị Thắm Số 80, Đường Phú Mỹ, TT Tây Đằng, Ba Vi 0962 877987
4 NT Dũng Tạo Số 155, Đường Quảng Oai, TT Tây Đằng. Ba Vi, HN 0346537874