Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Cao Thị Thắm Số 80, Đường Phú Mỹ, TT Tây Đằng, Ba Vi 0962 877987
2 NT Dũng Tạo Số 155, Đường Quảng Oai, TT Tây Đằng. Ba Vi, HN 0346537874