Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Xuân Xóm 4, Thôn Liên Minh, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 0982939893
2 QT Liên Phúc Số 105, Đường Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 0916422433
3 QT Cao Thị Thắm Số 80, Phú Mĩ, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 0962877987
4 QT GPP Số 30 Xóm Soi, Thôn Băn, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 0984196883