Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0346537874
2 NT Phương Linh. Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 0986660578
3 QT Liên Phúc Số 105, đường Quảng Oai, TT. Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
4 QT Tô Thị Giang Yên Khoái, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 0962252486