Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Phương Linh Chợ Tam Mỹ, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0984216929
2 Quầy Thuốc Trường Hoa Số 113 Quảng Oai ( đối diện svd Quảng Oai), TT Tây Đằng, Ba Vì, HN 0974195077
3 Quầy Thuốc Cao Thị Thắm Số 80 Phú Mỹ, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0974418123
4 Quầy Thuốc Liên Phúc Số 105 đường Hưng Đạo, TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
5 Quầy Thuốc Ba Vì Bệnh Viện Ba Vì, Ba Vì 0979973159
6 Nhà thuốc Dũng Tạo Số 115 ,TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0433863549-0936079038
7 Quầy Thuốc Kim Anh Thôn Việt Long, Tản Lĩnh, Hà Nội 0984216929
8 Nhà thuốc Thanh Vân Phố Nả , xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0964061507-0989424240
9 Nhà thuốc Thanh Sinh Chơ Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 0973002919
10 Nhà thuốc Kim Chi Xóm 5 Chợ Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội 094 481 3388
11 NT Mỹ Lệ Ngã 3 Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
12 QT Cô Thanh Xóm 3, Ba Trại, Huyện Bà Vì, Hà Nội 01655182157
13 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Ba Vì 02433863549-0936079038
14 QT Liên Phúc Số 105 đường Hưng Đạo, TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
15 Quầy thuốc Minh Anh Chợ Dốc, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng 0975873393
16 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
17 QT Cô Thanh Xóm 3, Ba Trại, Huyện Bà Vì, Hà Nội 01655182157
18 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Ba Vì 02433863549-0936079038
19 QT Liên Phúc Số 105 đường Hưng Đạo, TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
20 Quầy thuốc Minh Anh Chợ Dốc, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng 0975873393
21 QT Kim Anh Thôn Việt Long, Tản Lĩnh, Hà Nội 0984216929
22 NT Tuấn Tâm Chợ Mơ, Vạn Thắng , Ba Vì, Hà Nội 0973995142
23 NT Khánh Thảo Chợ Suối Hai , Ba Vì, HN 0975827445
24 QT Tô thị Giang Yên Khoái,Thụy An, Ba Vì 0962252486
25 NT Thanh Vân Phố Nả, Ba Vì, Hà Nội 0964061507
26 NT Thanh Sinh Chợ Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 01655182157
27 QT Đáng phương Cây xăng thuỵ an_ba vì_ hà nội 01638939501
28 QT Cao Thị Thắm Số 80 Phú Mĩ, TT. Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0974418123/0962877987
29 QT Bệnh Viện Ba Vì thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội 0979973159