Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0346537874
2 NT Khánh Thảo Thôn Cẩm Tân, Chợ Suối Hai, Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 0975827445
3 NT Kim Chi Xóm 5, Chợ Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0944813388
4 NT Phương Dung. thôn Việt Hà , xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0986290313
5 NT Phương Linh. Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 0986660578
6 NT Thanh Sinh Chơ Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 0973002919
7 NT Tuấn Tâm Chợ Mơ, Vạn Thắng , Ba Vì, Hà Nội 0973995142
8 NT Thanh Vân Phố Nả, xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0964061507
9 QT Cô Thanh Xóm 3, Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0355182157
10 QT Đáng phương Cây xăng Thụy An, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 0338939501
11 QT Đỗ Thị Thanh Bình Thôn 6, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 0377051172
12 QT Huy Hương Chợ Nhông, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 0985586588
13 QT Khánh Thủy Ngõ 37 Đường Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 0848005978
14 QT Kiên Ngọc Sô 35, Phố Nả, Chu Minh, Ba vì, Hà nội 0968843288
15 QT Kim Anh Thôn Việt Long, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 0984216929
16 QT Lan Anh Thôn 2, Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì,Hà Nội 0339536822
17 QT Liên Phúc Số 105, đường Quảng Oai, TT. Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
18 QT Mai Anh Số 91, phố Hưng Đạo, thị trần Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0975292077
19 QT Minh Anh Chợ Dốc, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 0975873393
20 QT Ngọc Sơn Thôn Đông Viên, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 0965036380
21 QT Số 4 Chợ Thông, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 0985545319
22 QT Thu Hương Xóm 5, cụm 12, thôn La Thiện, xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0973439929
23 QT Tô Thị Giang Yên Khoái, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 0962252486