Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT An Tâm Số 56, Tổ 3, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0986588379
2 NT An Bình Đối diện BV Chương Mỹ, Thôn Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 0963734999
3 NT Thanh Nga Số 7, Khu Bình Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 0988119115
4 NT Việt Đức Số 13, Khu Bình Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 0985431999
5 NT Thu Hương 1 Số 12, Tổ 4, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
6 QT Duy Huân Chợ Cá, Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 0963117835
7 QT Quỳnh Hân Dãy nhà A1, Tổ 5, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0364925893