Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Duy Huân Chợ Cá, Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 0963117835
2 QT An Tâm Số 56, Tổ 3, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0986588379
3 NT Thanh Nga Số 7 (Gần chợ Chúc Sơn), Khu Bình Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 0988119115
4 NT Việt Đức Số 13, Khu Bình Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nộ 0985431999
5 NT Thu Hương 1 Số 12, Tổ 4, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
6 NT An Bình Thôn Chúc Lý (Đối diện BV Chương Mỹ), Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội -- 0963734999
7 QT Yến Phú Số 9, Tổ 6, Tân Bình, Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội - 0368010864