Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Bình Chúc Lý, Ngoạc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 0963734999
2 NT Thanh Nga Số 07 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0988119115
3 NT Việt Đức Số 13 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0433716989/0975326286
4 QT Số 12 Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 0984822404
5 QT Thu Hà Chợ Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0901776088