Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thanh Nga Số 07 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0988119115
2 Nhà thuốc Việt Đức Số 13 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 02433716989-0975326286
3 Quầy Thuốc Yến Phú Số 9 tổ 6 Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 01668010864
4 Nhà thuốc An Bình (Quầy Thuốc Số 16 cũ) Cổng Bệnh Viện Chương mỹ, , Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0963734999
5 Nhà thuốc Thu Hương 1 Số 12 tổ 4 Khu Xuân Hà, TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
6 Quầy Thuốc Tốt Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0976905468
7 Quầy Thuốc Phú Yến Khu 6 Nhà 9 Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 01668010864
8 Quầy Thuốc Huyền Toàn Chợ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0915708686
9 Quầy Thuốc Tâm Đức Chợ Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0986393395
10 Nhà thuốc Lài Huyền Số 80 Tân Bình, TT. Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 01698373244
11 Quầy thuốc Huyền Trang Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 0007784
12 Nhà thuốc Hùng Nhung 20 tổ 8 khu Chiến Thằng , Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0988946226
13 Nhà thuốc Thu Hương 2 Số 12 tổ 4 Khu Xuân Hà, TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
14 Nhà thuốc Dũng Hằng số 10 tổ 6 khu Tân Bình TT. Xuân Mai, , Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 02433723034-0976922789
15 QT Tâm Đức Chợ Xuân Mai, H. Chương Mỹ 0986393395
16 QT Tuấn Hùng 124 Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà nội 0944591919
17 QT Số 12 Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0984822404
18 NT Thanh Nga Số 07 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn) 0988119115
19 NT An Bình Cổng Bệnh Viện Chương Mỹ, H. Chương Mỹ 0963734999
20 QT Tuấn Hùng 124 Hòa Sơn, Chúc Sơn 0944591919
21 QT Số 12 Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ 0984822404
22 NT Việt Đức Số 13 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), H. Chương Mỹ 0975326286
23 NT Thu Hương Số 12 tổ 4 Khu Xuân Hà, TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
24 NT An Bình (QT Số 16 cũ) Chúc Lý, Ngoạc Hòa, Chương Mỹ, HN 0963734999
25 NT Thu Hương 1 Số 12 tổ 4 Khu Xuân Hà, TT.Xuân Mai, H. Chương Mỹ 0976905648
26 NT Lài Huyền Số 80 Tân Bình, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ 0433840451
27 QT Yến Phú Số 9, Tổ 6, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ 01668010864
28 NT Hùng Nhung Số 20 Tổ 8 Khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ 0988946226