Điểm bán

Hà Nội - Huyện Chương Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Bình Chúc Lý, Ngoạc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 0963734999
2 NT Hùng Nhung 20 tổ 8 khu Chiến Thằng , Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0988946226
3 NT Thanh Nga Số 07 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0988119115
4 NT Thu Hương 1 Số 12 tổ 4, Khu Xuân Hà, TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0976905648
5 NT Việt Đức Số 13 Khu Bình Sơn, TT. Chúc Sơn (gần chợ Chúc Sơn), Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0433716989/0975326286
6 QT Duy Lương Thôn 2, Chợ Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 0985396088
7 QT Huyền Toàn Chợ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0915708686
8 QT Minh Lý chợ Chiều, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0383706709
9 QT Minh Thành chợ Đông Phương Yên, thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 0389350144
10 QT Toàn Thắng Tổ 1, Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0354183002
11 QT Yến Phú Số 9 tổ 6 Tân Bình, Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0368010864
12 QT Tâm Đức Số 11, Yên Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 0961205668
13 QT An Tâm Số 56, tổ 3 Xuân Hà, xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 0986588379