Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đan Phượng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Mai Phương Ngã Ba, Đường Chợ Tân Lập, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 0914679414
2 QT Phương Linh Đối diện cổng BV Đa khoa Đan PhượngĐường Thị Trấn Phùng, Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0916108302
3 QT Thái Anh Số 206, Đường 422, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 0983279517
4 QT Nguyễn Thị Phương Khu Đầm Sậy, Phố Nguyễn Thái Học, Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0966380133
5 QT Linh Quân Số 57, Chợ Đại Phùng, Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0383198986
6 QT Lan Phương Số 51, Phố Phùng Hưng, Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0979331022
7 QT Tuấn Hằng Đội 3, Thôn Đoài, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội 0987898267
8 QT Lan Phương Sôs 51 Phố Phùng Hưng 0979331022
9 QT Hải Chiến Số 132 Đường Nguyễn Thái Học 0967861178
10 QT Trang Lĩnh Số 95, CHợ Thương Binh 0978885708
11 QT Thái Anh Số 206 Đường Tân Lập 0983279517