Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đan Phượng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Lan Phương Số 51 Phùng Hưng, TT. Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0979331022
2 Quầy Thuốc Hải Chiến Số 132 Nguyễn Thái Học, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0915911499
3 Công ty CPDP Xuân Phương Số 107 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0915911499-0433638965-0988457786
4 Quầy Thuốc Tuất Xuân Chợ Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0976059996
5 Quầy Thuốc Hà Tùng thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0974003909-0976038047
6 QT Lan Phương Số 51 Phùng Hưng, TT. Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội '0979331022
7 QT Hải Chiến Số 132 Nguyễn Thái Học, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0915911499
8 QT Tâm An số 99 cụm 10 , Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0968665279
9 QT Vân Anh Đội 3 thôn Đoài, xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 01228313969
10 QT Mỹ Duyên Cụm 10 , xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0978537856
11 QT An Khang Số 20 Hạ Hồi, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0972722931
12 QT Chung Chiến Cụm 6 Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0982628775
13 QT Dát Hà Đội 4 xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 01697419505
14 QT Hải Chiến (có VAT) 132 Nguyễn Thái Học, Đan Phượng, HN
15 QT Vân Anh (VAT) Cum 3 xã Liên Hà, Đan Phượng 01228313969
16 QT Tuấn Hằng (VAT) Đội 3, thôn Đoài, Liên Hà, Đan Phượng, HN 0987898267/01648866968
17 NT Chị Hoa Đối diện nhà văn hóa cụm 1, Đan Phượng, HN 01692975795
18 QT Dung Thúy Chợ Mới Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội 0975125467
19 QT Hà Tùng Thôn Bãi Thụy,xã Đồng Tháp, huyện Đan Phương, Hà Nội 0944909687/0963468363
20 QT Hải Đăng 37 ngõ 201 Tây Sơn, Đan Phượng, HN 0985765715
21 QT Phương Anh Phố Mới,Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0975271290
22 QT Trang Lĩnh Ngã Tư Chợ Thương Binh, TT Phùng, Huyện Đan Phượn, Hà Nội 0978885708
23 QT An Khang -số 20 Hạ hội,Xã Tân Lập,Huyện Đan Phượng 0972722931
24 QT Anh Văn -Cụm 5 thọ xuân, Huyện Đan Phượng 0971454146