Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đan Phượng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Lan Phương Số 51 Phùng Hưng, TT. Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0979331022
2 Quầy Thuốc Hải Chiến Số 132 Nguyễn Thái Học, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0915911499
3 Công ty CPDP Xuân Phương Số 107 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0915911499-0433638965-0988457786
4 Quầy Thuốc Tuất Xuân Chợ Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0976059996
5 Quầy Thuốc Hà Tùng thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 0974003909-0976038047