Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Minh Sơn ., Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0865791410
2 QT Hồng Liên Số 137, Tổ 8, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975645115
3 QT Bình Nguyên 1 Số 45, Đường Đa Lộc, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0975469144
4 QT Đức Diện ., Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0989755118
5 QT Vitaglobal Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0379353968
6 QT Thanh Bình Số 34, Chợ Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0987992002
7 QT Dung Huấn ., Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0366846751
8 QT Tâm Đức ., Thôn Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0368223316
9 QT Phương Oanh Số 34, Tổ 55, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0984268133
10 QT Lan Anh ., Thôn Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0345524584
11 QT Thu Hà Số 203, Khu phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 0943315267
12 QT Vân Anh Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0978117689
13 QT Liên Tổ 22, Đường Lâm Tiên, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0905337837
14 QT Đức Phương Xóm 2, Thôn Thái Bình, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0986929125
15 QT Thanh Vân Số 87, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0987264262
16 NT Thanh Hà Ngõ 9, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0344615622
17 QT Hải Nam- Đông Anh ., Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
18 QT Kim Oanh ., Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0968590672
19 QT Hải Hương Kiot 61, Khu F, Chợ Mun, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0974397735
20 QT Minh Nguyệt ., Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0977247755
21 QT Thu Hằng ., Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0399669359
22 QT Thiện Nhân Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0984176385