Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Lan Anh Thôn Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0345524584
2 QT Thiện Nhân Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0984176385
3 QT Thu Hà Số 203, Khu phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 0943315267
4 QT Thu Hằng Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0399669359
5 NT Thanh Hà Ngõ 9, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0344615622
6 QT Minh Nguyệt Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0977247755
7 QT Hồng Liên Số 129, Tổ 13, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975645115
8 QT Thanh Vân Số 87, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0987264262
9 QT Bình Nguyên 1 Số 45, Đường Đa Lộc, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0975469144
10 QT Phương Oanh Số 34, Tổ 55, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0984268133
11 QT Đức Diện Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0989755118
12 QT Vitaglobal Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0379353968
13 QT Liên Tổ 22, Đường Lâm Tiên, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0905337837
14 QT Vân Anh Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0978117689
15 QT Tâm Đức Thôn Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0368223316
16 QT Hải Nam- Đông Anh Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
17 QT Dung Huấn Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0366846751