Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 1 Dục Tú Số 1, Đường Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 0357539678
2 QT Lan Anh Thôn Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0345524584
3 QT Hoa Như Xóm Nhồi Dưới, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 0975773391
4 QT Thu Hà Số 203, Khu phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 0943315267
5 NT Thanh Hà Ngõ 9, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0344615622
6 QT Hồng Liên Số 129, Tổ 13, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975645115
7 QT Thanh Vân Số 87, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0987264262
8 QT Bình Nguyên 1 Số 45, Đường Đa Lộc, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0975469144
9 QT Đức Diện Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0989755118
10 QT Vitaglobal Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0379353968
11 QT Liên Tổ 22, Đường Lâm Tiên, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0905337837
12 QT Vân Anh Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0978117689
13 QT Tâm Đức Thôn Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0368223316
14 QT Hải Nam- Đông Anh Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
15 QT Dung Huấn Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0366846751