Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bình Nguyên 2 Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội 0975469144
2 NT Cường Ninhsố 68 Chợ Cổ Điển,Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0966848248
3 NT Đức Diện xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội 0989755118
4 NT Hồng Liên Tổ 13 TT. Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 02438836922
5 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn. Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0987264262
6 QT Vitaglobal( QT Số 5) đối 6, thôn Bầu, Kim Chung, đông Anh, Hà Nội 0379353968
7 QT Hồng An Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, HN 0981017811
8 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa, HUyện Đông Anh, Hà Nội 09788760687
9 QT Sáng Hạnh Khu Thị Tứ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 0979286548
10 QT Thu Hương. Chợ Ống, Thiết Ung, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0982445759
11 QT Thúy Mạnh Kios 57,Chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 0965917909