Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đức Diện Việt Hùng, , 989755118
2 Quầy Thuốc Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0968.689.588
3 QT Minh Trang Số 20 tổ 55 , TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438820833
4 QT Trang Anh Xóm 4 Hải Bối Đông Anh, Hà Nội 0969560949
5 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 987264262
6 QT Hoàng Long Chợ Nội Dục,Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 01698580134
7 QT Huyền Trang Xóm Vang Cổ Loa, Đông anh, Hà Nội
8 Quầy Thuốc Đỗ Thị Hường Chợ Dâu, Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0936.562.118
9 QT Phú Hưng Tổ 27 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
10 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ, , Huyện Đông Anh, Hà Nội 0904549275
11 QT Sang hạnh 208 vân trì xã vân nội Huyện đông anh, Hà Nội 0927758756
12 QT Nam Hải Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
13 QT Cường Phương Thôn Ngọc Chi Xã Vĩnh Ngọc Huyên ĐA Hà Nội 0972220065
14 NT Đức Diện Việt Hùng, , 989755118
15 Quầy Thuốc Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0968.689.588
16 QT Minh Trang Số 20 tổ 55 , TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438820833
17 QT Trang Anh Xóm 4 Hải Bối Đông Anh, Hà Nội 0969560949
18 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 987264262
19 QT Hoàng Long Chợ Nội Dục,Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 01698580134
20 QT Huyền Trang Xóm Vang Cổ Loa, Đông anh, Hà Nội
21 Quầy Thuốc Đỗ Thị Hường Chợ Dâu, Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0936.562.118
22 QT Phú Hưng Tổ 27 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
23 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ, , Huyện Đông Anh, Hà Nội 0904549275
24 QT Sang hạnh 208 vân trì xã vân nội Huyện đông anh, Hà Nội 0927758756
25 QT Nam Hải Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
26 QT Cường Phương Thôn Ngọc Chi Xã Vĩnh Ngọc Huyên ĐA Hà Nội 0972220065
27 NT Đức Diện Việt Hùng, , 989755118
28 Quầy Thuốc Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0968.689.588
29 QT Minh Trang Số 20 tổ 55 , TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438820833
30 QT Trang Anh Xóm 4 Hải Bối Đông Anh, Hà Nội 0969560949
31 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 987264262
32 QT Hoàng Long Chợ Nội Dục,Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 01698580134
33 QT Huyền Trang Xóm Vang Cổ Loa, Đông anh, Hà Nội
34 Quầy Thuốc Đỗ Thị Hường Chợ Dâu, Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0936.562.118
35 QT Phú Hưng Tổ 27 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
36 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ, , Huyện Đông Anh, Hà Nội 0904549275
37 QT Sang hạnh 208 vân trì xã vân nội Huyện đông anh, Hà Nội 0927758756
38 QT Nam Hải Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
39 QT Cường Phương Thôn Ngọc Chi Xã Vĩnh Ngọc Huyên ĐA Hà Nội 0972220065
40 NT Đức Diện Việt Hùng, , 989755118
41 Quầy Thuốc Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0968.689.588
42 QT Minh Trang Số 20 tổ 55 , TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 02438820833
43 QT Trang Anh Xóm 4 Hải Bối Đông Anh, Hà Nội 0969560949
44 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 987264262
45 QT Hoàng Long Chợ Nội Dục,Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 01698580134
46 QT Huyền Trang Xóm Vang Cổ Loa, Đông anh, Hà Nội
47 Quầy Thuốc Đỗ Thị Hường Chợ Dâu, Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0936.562.118
48 QT Phú Hưng Tổ 27 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
49 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ, , Huyện Đông Anh, Hà Nội 0904549275
50 QT Sang hạnh 208 vân trì xã vân nội Huyện đông anh, Hà Nội 0927758756
51 QT Nam Hải Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0944980094
52 QT Cường Phương Thôn Ngọc Chi Xã Vĩnh Ngọc Huyên ĐA Hà Nội 0972220065
53 NT Thành Lương Khu Đô Thị Mới, Hà Hương, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh,TP Hà Nội 0973995597
54 NT Tâm Đức Thôn Mai Lâm, Xã Mai Hiên, Huyện Đông Anh,TP Hà Nội. 01668223316