Điểm bán

Hà Nội - Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Vân Số 87 Cầu Lớn. Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0987264262
2 NT bác Lanh Số 72 , tổ 6,TT Đông Anh, huyện Đông ANh, Hà Nội 02438837043
3 NT Bình Nguyên 2 Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội 0975469144
4 NT Cường Ninhsố 68 Chợ Cổ Điển,Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0966848248
5 NT Đức Diện xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội 0989755118
6 NT Dung Thịnh Số 99b tổ 7 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 024369653281
7 NT Hoàng Quyên (Chợ Gai Đông Anh) Tổ 8, TT Đông Anh, H Đông Anh, Hà Nội 0985080252
8 NT Hồng Liên Tổ 13 TT. Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 0975645115
9 NT- Lương Thành Khu Đô Thị Mới Hà Hương, Liên Hà Đông Anh 0975399597
10 NT Nhật Linh Sổ 180 Tổ 37 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989906863
11 NT Phương Oanh Thượng Phúc, Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0968590672
12 NT Tâm Đức Phúc thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội 0913039682
13 NT Thu Hằng Số 14, tổ 19, TT Đông Anh, HN 01669250660
14 QT Vitaglobal( QT Số 5) đối 6, thôn Bầu, Kim Chung, đông Anh, Hà Nội 0379353968
15 QT Anh Quân Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 0972967216
16 QT Hằng Thịnh Xóm Đoài,Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 0977183218
17 QT Hoa Sơn Thôn 2, Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0989449928
18 QT Hoàng Long Chợ Dục Nội Việt Hùng, Huyện Đông Anh, hà Nội 0398580134
19 QT Hồng An Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, HN 0981017811
20 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa, HUyện Đông Anh, Hà Nội 09788760687
21 QT Khang Quỳnh Chợ Ống, Thiếu Ứng, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 0984460684
22 QT Lê Phương Chợ Nguyên Khê Xã Nguyên Khê Huyện Đông Anh TP hà Nội 0946145481
23 QT Liên Tổ 22 Đường Lâm Tiên, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0392168186
24 QT Minh Phương Số 87, Đường Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 0986615723
25 QT Minh Trang. Số 20 tổ 55 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 0963522638
26 QT Phú Hưng- Vân Trì Xóm 3 , Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 0936293386
27 QT Phương Tuấn Xóm 3 Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 0975600746
28 QT Sáng Hạnh Khu Thị Tứ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 0979286548
29 QT số 1 Dục Tú Số 1, Đường Dục Tú, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 0357539678
30 QT Thu Hương. Chợ Ống, Thiết Ung, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0982445759
31 QT Thúy Mạnh Kios 57,Chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 0904549275
32 QT Vân Anh Xóm 1, Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 0978117689
33 QT Thanh Bình Số 34 chợ Nhuế, X. Kim Chung, H. Đông Anh, Hà Nội 0987992002
34 QT Việt Tùng Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0834716468
35 QT Hoa Như Xóm Nhồi Dưới, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 0975773391