Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hường Lượng Kiot 5, Chợ Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0987223294
2 NT Đỗ Minh Số 226, phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 02438781436
3 QT Lan Tranh - QT 113 Số 17 ngõ 333, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0912793797
4 NT Đức Thắng Số 12, Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0979456375
5 NT Minh Tâm 28 Kiot 18, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 0989942564
6 NT Việt Anh Xóm 7, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0352235883
7 QT Đình Cường Chợ Yên Thường, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
8 QT Tâm Đức Tầng 1, Tháp D3, KĐT Ecopark, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0978606227
9 QT Hồng Nhiên Số 42, phố Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
10 QT Linh An Số 656, phố Hà Huy Tập, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0983788689
11 QT Kim Sơn Phố Keo, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0908341869
12 NT Hải Phương Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0987726844
13 NT Minh Quang số 136 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm 0985129695
14 NT Anh Hải Thôn Thuận Quang, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm 0987500589