Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Hiền Chợ Dương Đá, , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0984522012
2 QT Hường Lượng Kiot 5, Chợ Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0987223294
3 QT Hà Thủy Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0982514862
4 QT Đức Anh Số 79, Đường Đặng Phúc Thông, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0986032287
5 NT Đỗ Minh Số 226, Phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 02438781436
6 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
7 QT Chợ Sủi Chợ Sủi, đường Ỷ Lan, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 02438276709
8 QT Đình Cường Chợ Yên Thường, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
9 NT Anh Hải Thôn Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0987500589
10 QT Thu Thủy Chợ Thôn Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0365743293
11 QT Kim Sơn Phố Keo, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0908341869
12 NT Hải Phương Xóm 8, , Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0987726844
13 NT Minh Quang số 136 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm 0985129695
14 NT Anh Hải Thôn Thuận Quang, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm 0987500589