Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Hiền Chợ Dương Đá, , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0984522012
2 QT Mai Thủy , Thôn Trung Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 0917644969
3 NT Đỗ Minh Số 226, Phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 02438781436
4 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
5 QT Chợ Sủi Chợ Sủi, đường Ỷ Lan, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 02438276709
6 QT Đình Cường ., Chợ Yên Thường, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
7 NT Hải Phương Xóm 8, ., Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0988527933
8 QT Kim Sơn ., Phố Keo, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0908341869
9 QT Thu Thủy ., Chợ Thôn Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0365743293
10 QT Hường Lượng Kiot 5, Chợ Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0987223294
11 QT Hà Thủy Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0982514862
12 QT Đức Anh Số 79, Đường Đặng Phúc Thông, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0986032287
13 NT Anh Hải ., Thôn Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0987500589
14 QT Thủy Yên Kiot số 9, Thôn Trung Quan, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 0983395481
15 NT Hà Anh Số 48A, Chợ Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0916140233