Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đỗ Minh Số 226 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0438781436
2 NT Đức Thắng Số 12 Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0979456375
3 NT Đức Viện Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982110329
4 NT Minh Quang. Số 136 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0985129965
5 NT Nguyên Đức Số 233 Ngô Xuân Quảng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0909392386
6 NT Tâm Việt Xóm 2, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0963621989
7 NT Tuyên Kiểm Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội 0944998580
8 QT Chợ Sủi Chợ Sủi, đường ỷ Lan, thôn Phú thuỵ, xã Phú Thị, Gia Lâm, HN 02438276709
9 QT Đình Cường Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
10 QT Hồng Nhiên Số 42, Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
11 QT Minh Tuân Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0969647566
12 NT Hoà Tiệp Kios 06, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 0983973397