Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Anh Hải chợ Thuận Quang, Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0987500589
2 Quầy Thuốc Tâm Đức Tầng 1 tháp D -, KĐT Ecopark, Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0978606227
3 Quầy Thuốc Khánh Thơm Chợ Dương Đá đường Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0963846345
4 Nhà thuốc Đỗ Minh Số 226 Hà Huy Tập, TT. Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 02438781436
5 Nhà thuốc Việt Anh Xóm 7, Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 01652235883
6 Nhà thuốc Thanh Thủy Xóm 4 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988722733
7 Nhà thuốc Minh Quang Số 136 Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0985129965
8 Quầy Thuốc Ngọc Anh Chợ Dương Đá, Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0975624738
9 Quầy Thuốc Chợ Sủi Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 02438276709
10 Nhà thuốc Đức Thắng Số 12 Dốc Lã, Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 02438784261-0979456375
11 Quầy Thuốc Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
12 Nhà thuốc Đình Cường Chợ Yên thường, Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
13 Quầy Thuốc Hồng Nhiên Số 42 Phan Đăng Lưu, TT. Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
14 Quầy Thuốc Đức Dốc Đê Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0934532279
15 Quầy Thuốc Minh Xóm 4, Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 02436963368-0995650833
16 Quầy Thuốc Bình Thủy Số 111 Chợ Bún, Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988595179
17 Nhà thuốc Thuỳ Linh Số 113 Chợ Bún Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 01653369134
18 Nhà thuốc Quang Trung Số 71/448 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0936 460 188
19 Quầy Thuốc Kim Sơn Phố Keo, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0908341869
20 Quầy Thuốc Thu Thủy Chợ thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 01665743293
21 Quầy Thuốc Hương Xóm 2 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 02436962938-0986333646