Điểm bán

Hà Nội - Huyện Hoài Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 0936568401
2 NT Đông Hiền Ngã từ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 0983333422
3 QT Vĩnh Hồ Tầng 5 - 05A2 Trung tâm thương mại GemekTower - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 0988538722
4 QT Cát Tường(tên Mới QT Vĩnh Hồ) Tầng 5 -05A2 GeMek Tower, KĐT mới Lê Trọng Tấn , An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0123 995 8864
5 QT Đông Hiền Ngã 4 Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0936118447
6 QT Lý Thuyên ( có VAT) thôn 2 , Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 093 6568401
7 QT Thúy Ngát An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
8 QT Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 0936568401
9 NT Đông Hiền Ngã từ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 0983333422
10 QT Vĩnh Hồ Tầng 5 - 05A2 Trung tâm thương mại GemekTower - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 0988538722
11 QT Cát Tường(tên Mới QT Vĩnh Hồ) Tầng 5 -05A2 GeMek Tower, KĐT mới Lê Trọng Tấn , An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0123 995 8864
12 QT Đông Hiền Ngã 4 Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0936118447
13 QT Lý Thuyên ( có VAT) thôn 2 , Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 093 6568401
14 QT Thúy Ngát An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
15 QT Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 0936568401
16 NT Đông Hiền Ngã từ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 0983333422
17 QT Vĩnh Hồ Tầng 5 - 05A2 Trung tâm thương mại GemekTower - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 0988538722
18 QT Cát Tường(tên Mới QT Vĩnh Hồ) Tầng 5 -05A2 GeMek Tower, KĐT mới Lê Trọng Tấn , An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0123 995 8864
19 QT Đông Hiền Ngã 4 Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0936118447
20 QT Lý Thuyên ( có VAT) thôn 2 , Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 093 6568401
21 QT Thúy Ngát An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
22 QT Lý Thuyên Xóm 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 0936568401
23 NT Đông Hiền Ngã từ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 0983333422
24 QT Vĩnh Hồ Tầng 5 - 05A2 Trung tâm thương mại GemekTower - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 0988538722
25 QT Cát Tường(tên Mới QT Vĩnh Hồ) Tầng 5 -05A2 GeMek Tower, KĐT mới Lê Trọng Tấn , An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0123 995 8864
26 QT Đông Hiền Ngã 4 Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0936118447
27 QT Lý Thuyên ( có VAT) thôn 2 , Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 093 6568401
28 QT Thúy Ngát An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
29 QT Thanh VĨ Số 47 Liền kề 4 khu đô thị Tân Tây Đô-Huyên Đan Phượng, Hà Nội 0973457536
30 NT Minh Phúc - Ngã 3 Ngãi Cầu An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 0989838858