Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Ngọc Hà Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 0972671095
2 QT Lê Thị Mai Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 0982864160
3 QT 66 ., Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0949923641
4 QT Thùy Dương ., Tổ 3, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0337878315
5 NT Nhân Dân ., Thôn Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 0975703480
6 QT Thăng Long 2 ., Tổ 1, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0979608966