Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Liên Quý Tổ 7, Thôn 4, Làng Gia Chung, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0865382751
2 QT Ngọc Hà Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 0972671095
3 NT Nhân Dân Thôn Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 0975703480
4 QT Từ Tâm Thôn Kim Giao, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 0987723899
5 QT 66 Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0949923641
6 QT Thùy Dương Tổ 3, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0337878315
7 QT Thăng Long 2 Tổ 1, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0979608966