Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Ngọc Hà Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 0972671095
2 QT Lê Thị Mai Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 0982864160
3 NT Nhân Dân Thôn Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 0975703480
4 QT 66 Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0949923641
5 QT Thùy Dương Tổ 3, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0337878315
6 QT Thăng Long 2 Tổ 1, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0979608966