Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Bà Hợi Chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 0987576092
2 QT Đoàn hương Khu 2, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 0988055681
3 QT Hải Hường Tổ 1, Thị trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 0906011297/0988563338
4 QT Hằng Quang Chợ Yên Tiền Phong Mê Linh HN 0978386678
5 QT Lê Thị Mai Đội 8, Thôn 2 Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0982864160
6 QT Nguyễn Đức Hà Xóm Chợ, huyện Mê Linh, Hà Nội 0936414282
7 QT Chợ Hạ Xóm Chợ Hạ Lôi Me Linh HN 0916231223