Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tư Nhân Phùng Đình Thanh Thôn 2 tổ 8 Chợ Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0986737805
2 Quầy Thuốc Đoàn Hương Khu II Nội Đồng, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0988055681
3 Quầy Thuốc Tư Nhân Chợ Yên, Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0987576092
4 Quầy Thuốc Thu Nga Tổ 8 thôn Đồng, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 016 785 11138
5 Quầy Thuốc Trần Thị Thương Trung Hậu, Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0983092380
6 Quầy Thuốc Ngọc Hà Đội 8 thôn 2 Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0972671095
7 Quầy Thuốc Lê Thị Mai Đội 8 thôn 2, Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0982.864.160
8 Quầy Thuốc Ân Đức Khu 4 Đại Đồng, Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0964280001
9 Quầy Thuốc Thanh Phương Khu II, Nội Đồng, Huyện Mê Linh, Hà Nội 01688156789
10 Quầy Thuốc Hà Giang Tổ 2 Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0945087393
11 Nhà thuốc Liên Quý Tổ 7 thôn 4 làng Gia Chung, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0932.291.882
12 Quầy Thuốc Hà Liên Xóm chợ, xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0936414282
13 Quầy Thuốc Hà Thanh Khu 2 Nội Đồng Mê Linh, Hà Nội 0961151235
14 Quầy Thuốc Hà Hằng Thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 01697018888
15 QT Việt Đức 3 Phố Khê Ngoại -Xã Văn Khê -Huyện Mê Linh- TP Hà Nội
16 QT việt Đức 3 Phố Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 01655592122
17 Qt đại thịnh (chị duyên) khu 6 xóm hội. Thường lệ xã đại thịnh huyện mê linh hn 0971385999
18 NT Liên Quý Tổ 7 thôn 4 làng Gia Chung, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0932.291.882