Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mê Linh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Liên Quý Tổ 7 thôn 4 làng Gia Chung, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 0865382751
2 NT Mạnh Huê Phố Yên Xã Tiền Phong Huyện Mê Linh TP Hà Nội 0979694783
3 NT Thanh Loan Làng Mây Xã Thanh Lâm Huyện Mê Linh Tp Hà Nội 0979626590
4 QT Ân Đức Khu 4 Đại Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 0964280001
5 QT Bà Hợi Chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 0987576092
6 QT Đoàn hương Khu 2, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 0988055681
7 QT Hải Hường Tổ 1, Thị trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 0906011297/0988563338
8 QT Hằng Quang Chợ Yên Tiền Phong Mê Linh HN 0978386678
9 QT Lê Thị Mai Đội 8, Thôn 2 Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0982864160
10 QT Mai Lan Tổ 1 TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội 0355174185
11 QT Nguyễn Đức Hà Xóm Chợ, huyện Mê Linh, Hà Nội 0936414282
12 QT Thanh Phương Khu II Nội Đồng, Huyện Mê Linh, Hà Nội 0388156789
13 QT Thủy Hoàng Tổ 1 TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 0985131937
14 QT Việt Đức 3 khu ngoại, văn khê, mê linh, hà nội 0949702117
15 QT Ngọc Hà Đội 8, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 0972671095
16 QT Từ Tâm Kim Giao, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 0987723899