Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 GPP số 13 Mỹ Đức Thôn Đục Khê, huyện Hương Sơn, Mỹ Đức 0986354407
2 NT Nhung Hưng La Đồng,Hợp Thanh, Mỹ Đức 0979100562
3 NT Quỳnh Thương Đồng Mít, Đồng Tâm, Mỹ đức, HN 0979368787
4 NT Tiến Phương Xóm 6 xã An Tiến, Huyện Mỹ ĐỨc 0988224486
5 QT Hồng Đức Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội 0388598771
6 QT Kim Cúc. Đội 4 xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 0979541366
7 QT Tùng Nhung Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, HN 0332893166