Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 GPP số 13 Mỹ Đức Thôn Đục Khê, huyện Hương Sơn, Mỹ Đức 0986354407
2 NT Nhung Hưng La Đồng,Hợp Thanh, Mỹ Đức 0979100562
3 NT Quỳnh Thương Đồng Mít, Đồng Tâm, Mỹ đức, HN 0979368787
4 NT Tiến Phương Xóm 6 xã An Tiến, Huyện Mỹ ĐỨc 0988224486
5 QT Hồng Đức Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội 0388598771
6 QT Kim Cúc. Đội 4 xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 0979541366
7 QT Tùng Nhung Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, HN 0332893166
8 QT Hồng Vân Đồi Dùng, Đan Phú, Mỹ Đức 02432005218
9 QT Hồng Vân Kinh Đào , An Mỹ , Mỹ Đức  02432011880
10 QT Hồng Vân Đội 1B , Hà Xá , Đại Hưng , Mỹ Đức 02433734189
11 QT Hồng Vân La Đồng , Hợp Tiến , Mỹ Đức 02432002067
12 QT Hồng Vân Ngã 3 Chợ Phù Lưu Tế , Phù Lưu Tế , Mỹ Đức , Hà Nội  02433734119
13 QT Hồng Vân Ngã tư Cầu Dậm , Thôn Viêm Khê , Xã Hợp Tiến , Mỹ Đức , Hà Nội  02433885835
14 QT Hồng Vân Ngã 3 Xuy Xá , Xã Xuy Xá , Mỹ Đức , Hà Nội 02466668818
15 QT Hồng Vân Khu Chợ Bờ Si , Tuy Lai , Mỹ Đức , Hà Nội 02432000766
16 QT Hồng Vân Phúc Lâm , Mỹ Đức , Hà Nội  02432006112
17 QT Hồng Vân Thôn Đục Khê , Xã Hương Sơn , Mỹ Đức , Hà Nội 02432939105
18 QT Hồng Vân Chợ Vài, Hợp Thanh , Mỹ Đức , Hà Nội 02432979309