Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Hương Sơn (Gần Thế giới Di Động Mỹ Đức)Số 16 Chùa Hương, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 01686 788 819
2 Quầy Thuốc Quốc Việt Chợ Vài, thôn Ải, xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 098 440 2431
3 Quầy Thuốc Bảo An Ngã 5, TT. Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 0967486890