Điểm bán

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Quốc Việt Chợ Vài, thôn Ải, xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 098 440 2431
2 Quầy Thuốc Bảo An Ngã 5, TT. Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 0967486890
3 NT Cường Thu Áng Thượng, Lê Thanh, Mỹ Đức, HN 0961068858
4 QT GPP 16 Hương sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
5 QT GPP số 5 - Mỹ đức Hà Xá, Đại Hưng, Mỹ Đức 0963399122
6 GPP số 13 Mỹ Đức Thôn Đục Khê, huyện Hương Sơn, Mỹ Đức 0986354407
7 QT Tiến thương Cầu Dậm, Hiệp Tiến, Mỹ Đức 0984644356
8 QT Vinh Nga Đốc Tín, Mỹ Đức 0966746829