Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hùng Hương Thôn Tân Độ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 0977324019
2 QT Thu Ngân Cổng bệnh viện Phú Xuyên, Tiểu khu Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 0968222465
3 QT Tuệ Trang Số 54, Ngõ chợ 2, Tiểu khu Phú Thịnh, Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 0983968889