Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Khánh Linh (đối diện Bv đa khoa Phú Xuyên) thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0916446739
2 QT Hồng Vân PHú Túc, Phú Xuyên 02432005879
3 QT Hồng Vân Đồng Vàng , Hoàng Long , Phú Xuyên , Hà Nội 02432000957
4 QT Hồng Vân Chợ Bóng , Phú Xuyên , Hà Nội 02433788704