Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Khánh Linh (đối diện Bv đa khoa Phú Xuyên) thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0916446739