Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thanh Hoa Ngã Ba Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 098 424 5449
2 Nhà thuốc Tân Dược số 6 (Nhà thuốc tư Nhân) thôn Cầu Tre, xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985676989
3 Quầy Thuốc Phú Đức (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
4 Quầy Thuốc Quang Khải Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01699345556
5 Quầy Thuốc Bảo Trang Chợ Bái, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0976368043
6 QT Thanh Vinh Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến 0974563863
7 QT Bảo Phát Cổng BV Đa Khoa Phú Xuyên , , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985282092
8 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
9 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
10 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
11 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
12 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
13 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
14 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
15 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
16 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
17 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
18 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
19 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
20 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
21 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
22 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
23 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673
24 QT Bảo Phát Cổng BV Đa Khoa Phú Xuyên , , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985282092
25 QT Quang Khải Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01699345556
26 NT Tân Dược số 6 (NT tư Nhân) thôn Cầu Tre , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985676989
27 QT Thanh Hoa Ngã Ba Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984245449
28 NT Bảo Phát Cổng BV Đa Khoa Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985282092
29 Qt gpp số 27 Chợ Bái, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0943486857