Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT GPP Số 11 Cổng Chợ Sở , TT Phú Xuyên ,Huyện Phú Xuyên,HN 0977903786
2 NT GPP Số 26 Số 19 Chợ Phú Minh, Huyện Phú Xuyên,HN 024335077894
3 QT Bảo Long trong chợ thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0942002583
4 QT Chí Dũng Chợ đồng vàng, Hoàng long , huyện Phú xuyên, Hà Nội 0936416038
5 QT Đông Phượng Chợ Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984416391
6 QT Đức Anh (ngoài mặt đường) thôn Đồng Tiến ,Phượng Dực , Phú Xuyên 0348910289
7 QT GPP số 25 Chợ Bái, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0973785748
8 QT GPP số 39 Nam Phú, Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội 0964829100
9 QT GPP số 68 Đội 10 Hòa Hạ, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội 0968300394
10 QT Hùng Hương Tân Độ, Hồng Minh,Phú Xuyên 0977324019
11 QT Hương Trang Mai Trang, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội 0968482335
12 QT Khánh Linh ( đối diện Bv đa khoa Phú Xuyên) Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 0916446739
13 QT Kim Hằng thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy , huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0967941316
14 QT Kim Ngân Thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0833372129
15 QT Linh Chung Chợ Đồng Vàng , Hoàng Long, Phú Xuyên 0989587679
16 QT Nhật Minh.. An Bình, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội 0962635135
17 QT Phú Đức (Cổng BV Đa Khoa Phú Xuyên)Thôn Cổ CHế, Xã Phúc Tiến, Phú Xuyên 0989653823
18 QT Quang Khải Chợ Đồng Vàng, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội 0399345556
19 QT số 27 chợ Bái, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0943486857
20 QT Thanh Giang Thôn đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên,HN 0904562579
21 QT Thanh Ngà Bối 2, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên 0965259695
22 QT Thành Oanh Chợ Chảy, Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội 0985799268
23 QT Thu Hương… Chợ Thao Chính, Thao Chính, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974010899
24 QT Thu Thủy. Thôn hòa khê thượng, xã bạch hạ, huyện phú xuyên 0915837683
25 QT Trung Thu Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên,HN 03889057949
26 QT Trường Anh Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0969635150
27 QT Tư Nhân Chợ Thao Chính, Thao Chính, huyện Phú Xuyên, hà Nội 0983426589
28 QT Tư Nhân - Anh Sơn thôn Bối Khê , xã Chuyên Mỹ , huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0964951666
29 QT Tư Nhân - chị Hảo thôn Xuân La , xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0966639496
30 QT Tư Nhân - chị Ngân Mai Trang, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0376726328
31 QT Tư Nhân - chị Vân thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0379614286
32 QT Tư Nhân Số 03 Tiểu Khu Thao Chính, TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0976618539
33 QT Tư Nhân. Thôn Kim Quy( Làng Vân) , Xã Minh Tân, Phú Xuyên 0982780266
34 QT Tư Nhân.. Làng Khang, Xã Khai Thái, Phú Xuyên 0969327266
35 QT Tuấn Song Vĩnh Thượng , Khai Thái, Phú Xuyên 0389005552
36 QT Thanh Hoa Ngã Ba Hoàng Nguyên, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, HN 0984245449
37 QT Liễu Tường Thôn Cổ Châu, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0347190986
38 QT Hồng Vân PHú Túc, Phú Xuyên 02432005879
39 QT Hồng Vân Đồng Vàng , Hoàng Long , Phú Xuyên , Hà Nội 02432000957
40 QT Hồng Vân Chợ Bóng , Phú Xuyên , Hà Nội 02433788704
41 QT Thu Ngân Cổng bệnh viện Phú Xuyên, Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Hà Nội 0968222465