Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thanh Hoa Ngã Ba Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 098 424 5449
2 Nhà thuốc Tân Dược số 6 (Nhà thuốc tư Nhân) thôn Cầu Tre, xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985676989
3 Quầy Thuốc Phú Đức (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
4 Quầy Thuốc Quang Khải Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01699345556
5 Quầy Thuốc Bảo Trang Chợ Bái, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0976368043
6 QT Thanh Vinh Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến 0974563863
7 QT Bảo Phát Cổng BV Đa Khoa Phú Xuyên , , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985282092