Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Chính Hoàn Chợ Bãi, Cụm 4, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0977416015
2 QT Như Ngọc Cụm 7, Thôn Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội 0967086654
3 QT Hồng Anh Xóm Si, Thôn Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội 0983364766
4 QT Minh Anh Chợ Hát Môn, Trưng Nhị, Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
5 QT Thu Thủy Vân Lôi, Đường Vân Lôi, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0972471991
6 QT Sơn Ánh Xóm Bình Minh, Thôn Phù Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 0983116488
7 QT Anh Thắng Cụm 8, Liên Hiệp, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0962397123