Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GPP số 8 DS Nguyễn Thị Quyên cụm 7, xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 0985049136
2 QT Dương Dung  Thôn Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội 0352287825