Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, Cụm 4 TT. Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01633642490-098 958 6001
2 Quầy Thuốc Dũng Dục (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
3 Quầy Thuốc Đức Dục Chợ Gạch cũ, TT Gạch, H. Phúc Thọ, Hà Nội 0963963612
4 Quầy Thuốc Việt Hằng (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01664865140
5 Quầy Thuốc Hoa Thắng Chợ bãi, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 917971740
6 Quầy Thuốc Minh Anh Chợ Hát Môn , , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
7 Quầy Thuốc Dược Sỹ Đặng Thị Hoàn(tên mới Quầy Thuốc GPP số 61) Cụm 4 Vân Phúc, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ,0977416015