Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Lộc Bình Đường Lạc Trị, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0989586001
2 NT Thùy Ngân Cụm 12, Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội 0973019848
3 QT Anh Quân. Cụm 6, xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0966623680
4 QT Chính Hoàn Chợ Bãi, Cụm 4 Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0977416015
5 QT Hoa Thắng Chợ Bãi, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0917971740
6 QT Hồng Quân Thôn Nội 1, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà nội 0962630892
7 QT Hường Giang Kiot Chợ Bãi, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0979748372
8 QT Kiều Thị Huệ Cụm 8, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0963963612
9 QT Minh Anh. Chợ Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
10 QT Tú Anh (tên cũ: QT Phúc Thịnh) Cụm 6, xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0965512240
11 QT Tạ Thị Trình Số 89, Liên Thôn, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0382845869
12 QT Thanh Nga Cụm 11, Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0978037062
13 QT Việt Đức Cụm 3, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0329362861
14 QT Việt Hằng Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0364865140
15 QTTD chị Xuân Số 57, đường Liên Xã, xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0972050369