Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, Cụm 4 TT. Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01633642490-098 958 6001
2 Quầy Thuốc Dũng Dục (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
3 Quầy Thuốc Đức Dục Chợ Gạch cũ, TT Gạch, H. Phúc Thọ, Hà Nội 0963963612
4 Quầy Thuốc Việt Hằng (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01664865140
5 Quầy Thuốc Hoa Thắng Chợ bãi, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 917971740
6 Quầy Thuốc Minh Anh Chợ Hát Môn , , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
7 Quầy Thuốc Dược Sỹ Đặng Thị Hoàn(tên mới Quầy Thuốc GPP số 61) Cụm 4 Vân Phúc, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ,0977416015
8 NT Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01633642490-0989586001
9 QT Anh Quân Cụm 6 , xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0966623680
10 QT Kiều Thị Huệ Cụm 8 , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ‭0963963612
11 QT Minh Anh - phúc thọ CHợ Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
12 QT Thanh Nga Cụm 11 Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, HN 0943912712
13 QT Việt Hằng (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01664865140
14 QT GPP số 8 DS Nguyễn Thị Quyên cụm 7, xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 0985049136
15 QT Hà Tuấn 0987987098 Cụm 1, Tam Hiệp, Phúc thọ, Hà Nôi.
16 QT Tạ Thị Trình Cụm 6, Xã Liên hiệp, H. Phúc Thọ, TP Hà Nội 0382845869