Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, Cụm 4 TT. Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01633642490-098 958 6001
2 Quầy Thuốc Dũng Dục (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
3 Quầy Thuốc Đức Dục Chợ Gạch cũ, TT Gạch, H. Phúc Thọ, Hà Nội 0963963612
4 Quầy Thuốc Việt Hằng (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01664865140
5 Quầy Thuốc Hoa Thắng Chợ bãi, Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 917971740
6 Quầy Thuốc Minh Anh Chợ Hát Môn , , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
7 Quầy Thuốc Dược Sỹ Đặng Thị Hoàn(tên mới Quầy Thuốc GPP số 61) Cụm 4 Vân Phúc, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ,0977416015
8 NT Lộc Bình - DS Khuất Văn Bình Đường Lạc Trị, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01633642490-0989586001
9 QT Anh Quân Cụm 6 , xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0966623680
10 QT Kiều Thị Huệ Cụm 8 , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ‭0963963612
11 QT Minh Anh - phúc thọ CHợ Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội 0936388286
12 QT Thanh Nga Cụm 11 Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, HN 0943912712
13 QT Việt Hằng (Chợ gạch)Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 01664865140
14 QT GPP số 8 DS Nguyễn Thị Quyên cụm 7, xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 0985049136
15 QT Hà Tuấn 0987987098 Cụm 1, Tam Hiệp, Phúc thọ, Hà Nôi.