Điểm bán

Hà Nội - Huyện Quốc Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Phùng Minh Huyền Cổng bệnh viện , TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0978264699
2 Quầy Thuốc Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
3 Quầy Thuốc Hùng Lan Độ 3, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1236036991
4 Quầy Thuốc Đức Tâm Đối diện cổng BV ĐK Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 9775919990
5 Quầy Thuốc Đức Vinh Số 56 TT. Quốc Oai, , Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0977558289