Điểm bán

Hà Nội - Huyện Quốc Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Dũng Hằng xóm 5, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội 0433723034/0976922789
2 QT Đức Tâm Đối diện cổng BV ĐK Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0981455582
3 QT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
4 QT Hồng Anh Xóm 9, Trại Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 0979208958
5 QT Hùng Lan Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0836036991
6 QT Ngọc Mai Xóm Bến Dước,Ngọc than ,Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0971437329
7 QT Phú Đạt Xóm 2, Long Phú, Thạch Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 0904782920
8 QT Phùng Minh Huyền Cổng bệnh viện, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0978264699/0946736164/0372425006