Điểm bán

Hà Nội - Huyện Quốc Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Phùng Minh Huyền Cổng bệnh viện , TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0978264699
2 Quầy Thuốc Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
3 Quầy Thuốc Hùng Lan Độ 3, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1236036991
4 Quầy Thuốc Đức Tâm Đối diện cổng BV ĐK Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 9775919990
5 Quầy Thuốc Đức Vinh Số 56 TT. Quốc Oai, , Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0977558289
6 QT Phùng Minh Huyền(có VAT) Cổng bệnh viện , TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0978264699
7 QT Hùng Lan Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 01236036991
8 QT Phúc An Đối diện Cổng BV Quốc Oai 0974223684
9 QT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
10 QT Đức Anh Đội 1 Thôn Long Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai 0977668476
11 QT Vũ Hà Số 101 Thị Trấn Quốc Oai 0985506008
12 NT Đức Trung Phố Đồng Hưởng, TT. Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 0989019877
13 QT Đức Anh Đội 1 Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch 0977668476
14 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
15 QT Đức Tâm Cổng bệnh viện Quốc Oai, HN 00977591990
16 QT Đức Vinh Số 56 TT Quốc Oai 0977558289