Điểm bán

Hà Nội - Huyện Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Gia Đình Số 79A, Đường QL 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915144955
2 QT Bảo Ly Kiot số 1, Chợ Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0985792088
3 QT Nhung Đức Thôn Đức Hậu, Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội 0374537480
4 QT Đoàn Dũng Số 21, QL3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0335743310
5 QT Hảo Châu Ngõ 119, Đường Đa Phúc, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0356110116