Điểm bán

Hà Nội - Huyện Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT TN Kios A15 Kiot A15 Chợ Sóc Sơn, ., Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0972711815
2 QT Gia Đình Số 79A, Đường QL 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915144955
3 QT Tuấn Hồng Số 93, Khu 1, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0389589489
4 QT Bảo Ly Kiot số 1, Chợ Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0985792088
5 QT Nguyễn Thị Thanh ., Thôn Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 0376077907
6 QT Đoàn Dũng Số 21, QL3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0335743310
7 QT Bà Ty Số 77A, Đường Quốc Lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0912312120
8 QT Hảo Châu Ngõ 119, Đường Đa Phúc, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0356110116
9 QT Huyền Như Kiot A20, Chợ Sóc Sơn, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0919378786
10 QT Bảo Khang ., Thôn Xuân Ấp, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 0947830782