Điểm bán

Hà Nội - Huyện Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Gia Đình Số 79A đường QL 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915144955
2 QT Lan Thái Cổng chợ Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0962553207