Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
2 NT Quang Yến xóm Yên Mỹ, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0969996574
3 QT Chị Phượng Hiển Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0433670868/0433683824/0972900692
4 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
5 QT Phúc Thành Khu Vạo Chanh, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội 02432069999/02433591008
6 QT Phương Anh Gần UBND xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0976605331
7 QT Tân dược Số 1 Chợ Chàng Sơn, Xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 0972900692
8 QT Trang Thành Chợ Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0966430207
9 QT Tuấn Oanh Đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 0974225136
10 PK Yến Tuyển Thôn Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 0386585079
11 QT Vạn Thanh Ngã tư thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0385677456