Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0433842576
2 Nhà thuốc Minh Anh Chợ Săn Đại Đồng, , Huyện Thạch Thất, Hà Nội 01669553679
3 Quầy Thuốc Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
4 Quầy Thuốc Hoàn Chợ Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0915575357
5 Nhà thuốc Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
6 Quầy Thuốc Tuấn Anh Đường 84 Kim Quan, Thạch Thất 974225136
7 Nhà thuốc Khanh Dung Xóm Chợ Xã Hữu Bằng , , Huyện Thạch Thất, Hà Nội 098 841 0748
8 Quầy Thuốc Thúy Ngân Sen Chiểu, Phúc Thọ, Thạch Thất , Hà Nội 0973019848
9 Quầy Thuốc Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
10 Quầy Thuốc Phúc Thành Thôn Hà Thùa, Chợ Đại Đồng, H. Thạch Thất 02432069999
11 Quầy Thuốc Đoàn Châm Chợ Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0902121434
12 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
13 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
14 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
15 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
16 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
17 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
18 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
19 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
20 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
21 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
22 QT Phúc Thành Thôn Hàn Chùa, Đại Đồng, Thạch Thất, HN 0433591008/0976818557
23 QT An Thảo Chợ Hữu Bằng, Thạch Thất 01686633841
24 QT Khánh Huyền Chợ Hữu Bằng, Thạch Thất, hà nội 01663897299
25 QT Thuyết Minh Thôn 5 ,xóm Cóc,Hạ Bằng , Thạch Thất, Hà Nội 0973133277
26 QT Hữu Bằng 1 Trạm điện 1,thôn Sen ,Xã Hữu Bằng ,Thạch Thất 0968903888
27 QT Vạn Thanh Ngã tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 01685677456
28 QT Nguyễn Thị Ngọc thôn 4,xã Hương Ngải ,huyện Thạch Thất, Hà Nội 01697718479
29 QT Minh Đức thôn Sen Trì ,xã Bình Yên ,huyện Thạch Thất 0962029446
30 QT Nguyễn Thị Thạo Thôn Sen Trì, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội 0977131663
31 QT Hữu Bằng 3 Xóm 5, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 0348816011