Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Đức Sen Trì, Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0962029446
2 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
3 NT Quang Hồng ngã 3, TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0433842576/0913322120
4 NT Quang Yến xóm Yên Mỹ, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0969996574
5 PK Yến Tuyển Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 0386585079
6 QT Chị Phú Chùa Tây Phương, Cạnh UBND Cần Kiệm, Thạch Thất 0466549239/0985850264
7 QT Đoàn Châm Chợ Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0902121434
8 QT Đức An Chợ Dị Nậu, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 0384375243
9 QT Hữu Bằng 1 Trạm điện 1, thôn Sen, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 0968903888
10 QT Hữu Bằng 3 Xóm 5, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 0348816011
11 QT Nguyễn Thanh Nga xóm bờ Đa ,xã Dị Nậu ,huyện Thạch Thất, Hà Nội 0977650586
12 QT Nguyễn Thị Ngọc Thôn 4 , xã Hương Ngải, Thạch Thất ,Hà Nội 0397718479
13 QT Nguyễn Thị Thạo Thôn Sen Trì, xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0977131663
14 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
15 QT Phí Thị Phú Đường chùa Tây Phương cạnh ủy ban Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội 0985850264
16 QT Phúc Thành Khu Vạo Chanh, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội 02432069999/02433591008
17 QT Phương Anh Gần UBND xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0976605331
18 QT Phương Hậu chợ Phùng Xá, Thạch Thất , Hà Nội 0974047776
19 QT Thanh Thủy Xóm Đình, thôn Yên, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 0975049352
20 QT TN Nguyễn Thị Sửu Thôn 7, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 0974626544
21 QT Tràng Sơn Thôn 3, Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 0974007886
22 QT Trang Thành Chợ Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0966430207
23 QT Tuấn Oanh Đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 0974225136
24 QT Vạn Thanh ngã tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0385677456
25 QT Việt Pháp Ao cá, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 0963749933
26 QT Hằng Đạt Thôn Tam Nông, xã Dị Nậu, huyệnThạch Thất, Hà Nội 0988867283
27 QT Thiên An Xóm 3, Ngoại Thôn, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 0979464715
28 QT Thiên An. Xóm 3, Ngoại Thôn, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 0979464715