Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GPP Số 2 Rùa Hạ, Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0979281568
2 QT Ngọc Thoa Số 58 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0947656988
3 QT Trịnh Hoàng Hải Ngã 4 Kênh Chợ Thôn Trung Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai,HN 0986330997