Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
2 Nhà thuốc GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0977 484 835
3 Quầy Thuốc Ngọc Thoa Số 58 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0947 656 988
4 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
5 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997