Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
2 Nhà thuốc GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0977 484 835
3 Quầy Thuốc Ngọc Thoa Số 58 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0947 656 988
4 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
5 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
6 QT GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây (có Có VAT) Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
7 QT GPP Số 29 Xóm Mỹ, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện thanh Oai 0982 666 880
8 NT GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung Huyện Thanh Oai 0977 484 835
9 QT GPP Số 18 Xóm Giữa, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Thanh Oai 01688 159 630
10 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997