Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Ban CT2 Sảnh 2 Chung cư viện 103 Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985723784
2 NT Hồng Anh Thôn Tràng, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0374414313
3 NT Phương Nam Số 44, Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
4 QT Minh Trí. Thôn 3, Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
5 QT Thư Khôi Kiốt 54, CT10B KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội 0978556396