Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tân Dược Ngọc (Cách Ngã ba Ngọc Hồi 30 m) Lưu Phái Ngũ Hiệp , Huyện Thanh Trì 01685816775
2 NT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô , Huyện Thanh Trì 01639231864
3 NT Phương Nam Số 44 Tựu Liệt , Huyện Thanh Trì 0983644298
4 QT Minh Đức Cổng chợ Vĩnh Quỳnh , Huyện Thanh Trì 0963 520 931
5 QT Số 34 Số 34 Tân Triều , Huyện Thanh Trì 0986 382 765
6 QT Nhật Hoàng Số 183 Tựu Liệt , Huyện Thanh Trì 0167 4718492
7 QT Ân Đức Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì 01224392389
8 NT Hồng Điệp (ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ) dãy B1 nhà số 4 Tập thể Công Ty Pin , Huyện Thanh Trì 0969287418
9 Quầy Thuốc Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
10 Nhà thuốc Khánh Linh hồ Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
11 Nhà thuốc Tùng Lâm Số 515 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0915460676
12 Nhà thuốc Tân Dược Ngọc (Cách Ngã ba Ngọc Hồi 30 m) Lưu Phái Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01685816775
13 Quầy Thuốc Hồng Anh Thôn tràng, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01674414313-01677831626
14 Quầy Thuốc Ngọc Lan Kiốt 3 chợ Quang mới, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0933565268
15 Quầy Thuốc Tuấn Dung Số 77 Đường Tứ Hiệp, Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974588820
16 Nhà thuốc Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
17 Nhà thuốc Phương Nam Số 44 Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
18 Quầy Thuốc Số 39 Chợ Ngã 3, thôn 3 Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0982822025
19 Quầy Thuốc Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
20 Nhà thuốc Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
21 Nhà thuốc Đăng Khôi Cầu Mới Hữu Hòa, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0436857588-0982450908
22 Quầy Thuốc Phương Giang Xóm 8, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 094 589 2395
23 Quầy Thuốc Minh Đức Cổng chợ Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0963 520 931
24 Quầy Thuốc An Hưng Xóm 4, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01672270440
25 Quầy Thuốc Số 34 Số 34 Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0986 382 765
26 Quầy Thuốc Nhật Hoàng Số 183 Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0167 4718492
27 Quầy Thuốc Thư Khôi Kiốt 54 CT10B KĐT Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0978556396
28 Nhà thuốc Hồng Điệp (ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ) dãy B1 nhà số 4 Tập thể Công Ty Pin, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0969287418
29 Quầy Thuốc Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 097 426 8273
30 Quầy Thuốc Khánh Hân Số 11 Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974 468 484
31 Nhà thuốc Anh Tuấn Số 33/15 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0962588104
32 QT Tân Thanh Đội 8, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, thanh Trì, 0989736866
33 QT GPP 22 Thôn An Duyên, Tô Hiệu Thanh Trì 0976981974
34 QT Thắng Sinh Đội 6 Xã Tiền Phong, Thanh Trì 0902298565
35 QT Thanh Thu Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Thanh Trì 01652851066
36 QT GPP 21 Kiot Số 4, Chợ Tráp Cầu, Xã Tiền Phong, Thanh Trì 01666103854
37 QT Thúy Hiền Thôn Trần Phú, Xã Minh Cường, Thanh trì 01687569265
38 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
39 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
40 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
41 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
42 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
43 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
44 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
45 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
46 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
47 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
48 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
49 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
50 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
51 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
52 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
53 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
54 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
55 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
56 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
57 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
58 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
59 QT GPP 22 Thôn An Duyên, Tô Hiệu Thanh Trì 0976981974
60 QT Thắng Sinh Đội 6 Xã Tiền Phong, Thanh Trì 0902298565
61 QT Thanh Thu Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Thanh Trì 01652851066
62 QT GPP 21 Kiot Số 4, Chợ Tráp Cầu, Xã Tiền Phong, Thanh Trì 01666103854
63 QT Thúy Hiền Thôn Trần Phú, Xã Minh Cường, Thanh trì 01687569265
64 QT Tuấn Dung Số 77 Đường Tứ Hiệp, Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974588820
65 NT Minh Phát Xóm Vực , xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0934101190
66 QT Hồng Anh Thôn tràng , Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01674414313-01677831626
67 NT Tùng Lâm Số 515 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0915460676
68 QT Phương Giang Xóm 8 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0945892395
69 QT TN Minh Nguyệt Phố Mới - Đội 9 Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0963081125
70 QT Thái Hạnh Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
71 QT Minh Quang đội 2 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0963705515
72 NT Thành Long SN 16, Ngõ 42 Triều Khúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0946367984
73 NT Thanh Hoa Thôn Tự Khoát , Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0965075104
74 NT Bảo Ban CT2 Sảnh 2 chung cư viện 103 Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985723784
75 QT Thủy Nguyên Số 108 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02436880840
76 NT Hoa Soi 2 (giữa chợ) Tương Chúc Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0968301660
77 NT Thiều Oanh 1 Số 509 đường Ngọc Hồi , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0935116206
78 NT Quế Ngọt Số 35 Quốc Bảo, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972888640
79 QT Ánh Phương Số 60 Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0943615089