Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Bình Số 282, Đường Trần Phú, Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 0966398788
2 QT GPP 27 - chị Miễn Thôn Mai sao, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 0942321983
3 QT Số 2 Chợ Nguộn, Thôn Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 0975020699
4 QT Tùng Yến Tập thể Xí Nghiệp 4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 0984405532
5 QT Đỗ Quyên Cụm 5, Thôn Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 0355112185