Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GPP số 37 (QT Tuấn Oanh) Số 59 xóm 4 Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội 0906599396
2 NT Thanh Bình Số 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 02433853385
3 QT GPP Số 14 Hoàng Xá, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội 0963810758/ 0936898616