Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Số 27 (Cty CPDP Hà Tây) Thôn Mai Sao Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín 01268229596
2 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía Tô Hiệu, Huyện Thường Tín 02433750445
3 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín 02433853358-0906599396
4 QT Chính Phương Số 94 Trần Phú TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín '0989112982
5 QT 37 Tuấn Oanh Số 59 xóm 4 Đỗ Xá Vạn Điểm, Huyện Thường Tín 0906599396
6 QT Tư Nhân Thôn Ninh Sở xã Bằng Sở, Huyện Thường Tín 0987301985-0978399029
7 QT Như Hoa Xóm Bến xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín 01682191395
8 QT Thu Hương Thôn Đại Lộ Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín 0972966293
9 QT Diệu Thúy Chợ Ba Lăng Dũng Tiến , Huyện Thường Tín 01697509289
10 NT Kim Liên Cổng Bệnh viện Tâm Thần , Huyện Thường Tín 0936309229
11 Quầy Thuốc Thanh Bình Số 282 Trần Phú, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
12 Quầy Thuốc Chính Phương Số 94 Trần Phú, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội '0989112982
13 Quầy Thuốc Diệu Thúy Chợ Ba Lăng Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01697509289
14 Quầy Thuốc Tư Nhân Thôn Ninh Sở, xã Bằng Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0987301985-0978399029
15 Quầy Thuốc Như Hoa Xóm Bến, xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01682191395
16 Nhà thuốc Kim Liên Cổng Bệnh viện Tâm Thần, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0936309229
17 Quầy Thuốc Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
18 Quầy Thuốc Thu Hương Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0972966293
19 Nhà thuốc Số 27 (Cty CPDP Hà Tây) Thôn Mai Sao, Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01268229596/0942321983
20 Quầy Thuốc 37 Tuấn Oanh Số 59 xóm 4 Đỗ Xá, Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0906599396
21 QT Liên Ninh 2 Xóm 10, Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 0984563380
22 QT Chiến Thắng Ngã Ba Tía, Tô Hiệu Huyện Thường Tín 02433750445