Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ứng Hòa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Vân Số 58, Dốc viện Vân Đình, TT.Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội (Số 58) 0912303700
2 NT Phương Thanh Xóm 3, Thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0368533884
3 QT Đại Hiền 54 dốc viện vân đình, TT Vân Đình, ứng hoà, Hà Nội 0328751933
4 QT Minh Tuyết Số 60 Dốc Viện Vân Đình, TT.Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0832350577
5 QT Nam Linh Thôn Ngõ Xã, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 097550842
6 NT Minh Nguyệt Trần Đông , xã Hoa Sơn, H.Ứng Hòa, Hà Nội 0989071940
7 QT Hồng Minh Động Phí, Phương Tú, Ứng Hoà, Hà Nội 0987369611
8 QT Quỳnh Anh Xà Kiều, Quảng Phú Cầu, Ứng Hoà, Hà Nội 034400519
9 QT Hồng Vân 60 Dốc viện Vân Đình 0912303700
10 QT Hồng Vân Chợ Vũ Ngoại , Liên Bạt , Ứng Hòa  02433734286
11 QT Hồng Vân Số 60 dốc Viện Vân Đình , Ứng Hòa 02433882108
12 QT Hồng Vân Xóm Nam Hòa 2 , Đặng Giang , Hòa Phú , Ứng Hòa , Hà Nội  02433009592
13 QT Hồng Vân Thôn Cầu , Minh Đức , Ứng Hòa , Hà Nội 02432232016
14 QT Hồng Vân Chợ Dầu , Thôn Ngoại Độ , Đội Bình , Ứng Hòa , Hà Nội  02432505149
15 QT Hồng Vân Thôn Ngũ Luân , Đại Hùng , Ứng Hòa , Hà Nội  02432505148
16 QT Hồng Vân Chợ Mới , Thôn Nguyễn Xá , Phương Tú , Ứng Hòa , Hà Nội 02432505147
17 QT Hồng Vân Thôn Đạo Tú , Xã Quảng Phú Cầu , Ứng Hòa , Hà Nội  02432006676
18 QT Hồng Vân Ngã 3 Cầu Lão , Trường Thịnh , Trung Thịnh , Ứng Hòa , Hà Nội  02433150108
19 QT Hồng Vân Dư Xá , Hòa Nam , Ứng Hòa , Hà Nội  02433150104
20 QT Hồng Vân Thôn Trần Kỳ , Trung Tú , Ứng Hòa , Hà Nội 02432232084
21 QT Hồng Vân Xóm Bãi , Hòa Xá , Ứng Hòa , Hà Nội.  02433234124
22 QT Hồng Vân Số 70 , Dốc Bệnh Viện Vân Đình , Ứng Hòa , Hà Nội. 02433882108