Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ứng Hòa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Vân Số 58, Dốc viện Vân Đình, TT.Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội (Số 58) 0912303700
2 NT Phương Thanh Xóm 3, Thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0368533884
3 QT Đại Hiền 54 dốc viện vân đình, TT Vân Đình, ứng hoà, Hà Nội 0328751933
4 QT Minh Tuyết Số 60 Dốc Viện Vân Đình, TT.Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0832350577
5 QT Nam Linh Thôn Ngõ Xã, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 097550842
6 NT Minh Nguyệt Trần Đông , xã Hoa Sơn, H.Ứng Hòa, Hà Nội 0989071940
7 QT Hồng Minh Động Phí, Phương Tú, Ứng Hoà, Hà Nội 0987369611
8 QT Quỳnh Anh Xà Kiều, Quảng Phú Cầu, Ứng Hoà, Hà Nội 034400519