Điểm bán

Hà Nội - Quận Ba Đình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
2 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
3 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
4 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
5 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 0912503363
6 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
7 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
8 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
9 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
10 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
11 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644
12 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
13 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
14 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
15 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
16 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 0912503363
17 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
18 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
19 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
20 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
21 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
22 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644
23 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
24 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
25 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
26 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
27 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 0912503363
28 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
29 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
30 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
31 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
32 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
33 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644
34 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
35 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
36 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
37 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
38 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 0912503363
39 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
40 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
41 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
42 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
43 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
44 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644