Điểm bán

Hà Nội - Quận Ba Đình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
2 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
3 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
4 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
5 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
6 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
7 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
8 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
9 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
10 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
11 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
12 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
13 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
14 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
15 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
16 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
17 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
18 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
19 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
20 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
21 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
22 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
23 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
24 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
25 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
26 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
27 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
28 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
29 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024438346670
30 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
31 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
32 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
33 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0983687856
34 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
35 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
36 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
37 NT Tuyết Nam Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912789285