Điểm bán

Hà Nội - Quận Ba Đình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hiệp Oanh 102TTX2 BTL Lăng ngõ 35 Kim Mã Thượng Cống Vị, quận Ba Đình 02437628701
2 NT Tuyết Nam Số 1 ngõ 9 phố Đào Tấn Cống Vị, quận Ba Đình 0912789285
3 NT Thanh Lan Số 369 Đội Cấn Cống Vị, quận Ba Đình 02438326969
4 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn Đội Cấn, quận Ba Đình 02438346670
5 NT Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn Đội Cấn, quận Ba Đình 02437227491
6 NT Long Số 12 Đội Cấn Đội Cấn, quận Ba Đình 02438230191
7 NT TN 327 Kim Mã Số 327 Kim Mã Giảng Võ, quận Ba Đình 01663922988
8 NT Nghĩa Hưng Số 367 Đội Cấn Liễu Giai, quận Ba Đình 02466848060
9 NT Việt Anh Số 130 Ngọc Khánh Ngọc Khánh, quận Ba Đình 0977502686
10 NT Nguyễn Hà Số 85 Linh Lang P. Cống Vị, quận Ba Đình 0988889337
11 NT Huệ Hà Số 22 Phúc Xá Phúc Xá, quận Ba Đình 0988846895
12 NT Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi Thành Công, quận Ba Đình
13 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng Số 31 Láng Hạ, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
14 NT TN 28 Thành Công Số 28 Thành Công Thành Công, quận Ba Đình 01636801977
15 NT Thủy Tiên - DS Đỗ Văn Luận (gần số 57) Dốc Viện Nhi Thành Công, quận Ba Đình 0912 046 317
16 NT Hải Linh Số 61 Cửa Bắc Trúc Bạch, quận Ba Đình 02438294874
17 NT Hồng Hoa 2 Số 47 Châu Long Trúc Bạch, quận Ba Đình 0987406301
18 NT 59 Châu Long Số 59 Châu Long Trúc Bạch, quận Ba Đình 02466727307
19 NT Tâm An Số 102G2, tập thể Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc, quận Ba Đình 0976924976
20 NT An Tâm P107 Nhà C khu 7,2 Hecta Vĩnh Phúc, quận Ba Đình 0916290388
21 NT Hồng Nhung Số 116 Ngọc Khánh, quận Ba Đình 0904.723.235
22 NT Số 3(tên khác NT Tiệp Tươi) Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình 02439903067
23 NT Trọng Tấn Số 57 Dốc Viện Nhi, quận Ba Đình
24 NT Quốc Anh Số 162 Ngọc Khánh, quận Ba Đình 0982012624-02437713792
25 NT Trọng Tấn - Gia Huy Số 57A Dốc Viện Nhi, quận Ba Đình 0978507640
26 NT Đức Thành Số 101E6 Thành Công, quận Ba Đình 02437720151
27 NT 11B Ngọc Hà Số 11B Chợ NGọc Hà, quận Ba Đình 0904.781.109
28 NT Phương Chính Số 276 Đội Cấn, quận Ba Đình 02473003333
29 NT Lương Phúc Số 26 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình 0989887508
30 NT Ngọc Trang Số 18/20 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình 0961715699
31 PK Đa Khoa Vĩnh Phúc Số 595 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912100549
32 NT An Tâm(hệ thống an tâm) Số 69 Vạn Bảo, quận Ba Đình
33 NT Hải Hòa Số 1 Vạn Bảo, quận Ba Đình 0988303338
34 NT Mai Hoa Dốc Viện Phụ Sản Hà Nội, quận Ba Đình 02437754470
35 Nt Linh Dương Số 30 Lô A khu 7.2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình 0944222618 - 012 722 44277
36 NT Đức Long Số 107D1 Trần Huy Liệu, quận Ba Đình 0243 .351 403
37 NT Ngọc Trang Số 68 Ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình 02462539108
38 Nhà thuốc An Tâm P107 Nhà C khu 7,2 Hecta Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
39 Nhà thuốc Hiệp Oanh 102TTX2 BTL Lăng ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 02437628701
40 Nhà thuốc Hồng Nhung Số 116 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 0904.723.235
41 Nhà thuốc Số 3 Số 104H2 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
42 Nhà thuốc Huệ Hà Số 22 Phúc Xá, Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 0988846895
43 Nhà thuốc Trọng Tấn Số 57 Dốc Viện Nhi, Quận Ba Đình, Hà Nội
44 Nhà thuốc Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
45 Nhà thuốc Tuyết Nam Số 1 ngõ 9 phố Đào Tấn, Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912789285
46 Nhà thuốc Hải Linh Số 61 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 02438294874
47 Nhà thuốc Quốc Anh Số 162 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 0982012624-0437713792
48 Nhà thuốc Việt Anh Số 130 Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 0977502686
49 Nhà thuốc Trọng Tấn - Gia Huy Số 57A Dốc Viện Nhi, Quận Ba Đình, Hà Nội 0978507640
50 Nhà thuốc Minh Minh Số 57E Dốc Viện Nhi, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
51 Nhà thuốc Thanh Lan Số 369 Đội Cấn, Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 02438326969
52 Nhà thuốc Đức Thành Số 101E6 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 02437720151
53 Nhà thuốc Nghĩa Hưng Số 145 Đội Cấn, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 02437227491
54 Nhà thuốc 11B Ngọc Hà Số 11B Chợ NGọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 0904.781.109
55 Nhà thuốc Hồng Hoa 2 Số 47 Châu Long, Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 0987406301
56 Nhà thuốc Phương Chính Số 276 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 02473003333
57 Nhà thuốc Lương Phúc Số 26 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội 0989887508
58 Nhà thuốc TN 28 Thành Công Số 28 Thành Công, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 01636801977
59 Nhà thuốc Nghĩa Hưng Số 367 Đội Cấn, Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 02466848060
60 Nhà thuốc Ngọc Trang Số 18/20 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội 0961715699
61 Nhà thuốc TN 327 Kim Mã Số 327 Kim Mã, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 01663922988
62 Nhà thuốc An Tâm Số 69 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội
63 Nhà thuốc Long Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
64 Nhà thuốc Hải Hòa Số 1 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội 0988303338
65 Nhà thuốc Mai Hoa Dốc Viện Phụ Sản Hà Nội, Quận Ba Đình, Hà Nội 02437754470
66 Nhà thuốc Linh Dương Số 30 Lô A khu 7.2ha Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 0944222618 - 012 722 44277
67 Nhà thuốc 59 Châu Long Số 59 Châu Long, Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 02466727307
68 Nhà thuốc Thủy Tiên - DS Đỗ Văn Luận (gần số 57) Dốc Viện Nhi, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912 046 317
69 Nhà thuốc Đức Long Số 107D1 Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Hà Nội 0243 .351 403
70 Nhà thuốc Nguyễn Hà Số 85 Linh Lang, P. Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 0988889337
71 Nhà thuốc Ngọc Trang Số 68 Ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội 02462539108
72 Nhà thuốc 1C Số 1C Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội 0973862516
73 Nhà thuốc Tuấn Yến Số 49 Châu Long, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912995319
74 Nhà thuốc An Trường Sinh A6A Thành Công, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 01686772095
75 Nhà thuốc Đức Phương Số 249 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 0961979368
76 Nhà thuốc Tâm An Số 102G2, tập thể Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 0976924976
77 Nhà thuốc Hiền Anh Số 18B/20 Nguyễn Công Hoan, Ngọc khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 0912556336
78 NT Thái Hà 82 Lò Đúc- Hai Bà Trưng- Hà Nội 0989326009
79 NT Nhân Dân Số 42 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội 01686668644
80 Cửa hàng số 2 Ba đình hà nội 0123645641
81 NT Minh Tiến(có VAT) Số 390 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438346670
82 NT Long(có VAT) Số 12 Đội Cấn, Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02438230191
83 NT Tiệp Tươi Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 02439903067
84 NT Mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 0973978080
85 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3(Có VAT) Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 01644515047
86 NT Cường Số 128 Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0986028497
87 NT 51 Châu Long số 51 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 02466727307-0986446829
88 Siêu thị thuốc Việt Số 31A hoặc 93 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội '0466757119
89 NT TN 589 Hoàng Hoa Thám Số 589 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội '0949919858-0438329422
90 Công ty CP Dược Phẩm Sông Hồng - Siêu thị thuốc mega3 Số 31 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội '01644515047
91 NT Hoa Hiên Số 23 Vạn Bảo, Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội '0466861260
92 NT Vĩnh Phúc Số 182 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 0989979646
93 NT Số 3( NT Tiệp Tươi) Số 104H2 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội '0439903067
94 NT Tuấn Yến Số 49 Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội 0912995319
95 NT Phương Chính (cùng ht phương chính 169 Mai hắc đế) Số 276 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 02473003333
96 NT Vân Từ (cùng hệ thống với NT Hồng Hà 165 Ngọc Lâm) Số 224 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 0462950018-01234716460
97 Công ty CPTM dược phẩm Tây Hồ Số 12 ngõ 33 Phố Đốc Ngữ, Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 0248328075
98 NT Ngọc Trang ( giao buổi sáng) Số 18A/20 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội 0961715699
99 NT Gia Đức Số 80 Đường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội 0947165392
100 NT Nguyễn Thị Sắp Số 46 ngõ 6 Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 0972473193
101 NT Thường Phát Số 216 Lạc Long Quân, quận Ba Đình, Hà Nội 0965311351
102 NT Cuộc sống Số 38A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội 0986317386
103 NT Thái Dương Số 8 Ngõ 31 Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 0949969508