Điểm bán

Hà Nội - Quận Bắc Từ Liêm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thùy Linh Số 203 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 01655751571-09032235205
2 NT Huệ Số 394 Trần Cung, Xuân Đỉnh 098 7288742-0904084237
3 NT Minh Tiến 101 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 01686121368
4 QT Thùy Linh Số 203 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 01655751571-09032235205
5 NT Huệ Số 394 Trần Cung, Xuân Đỉnh 098 7288742-0904084237
6 NT Minh Tiến 101 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 01686121368
7 QT Thùy Linh Số 203 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 01655751571-09032235205
8 NT Huệ Số 394 Trần Cung, Xuân Đỉnh 098 7288742-0904084237
9 NT Minh Tiến 101 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 01686121368
10 QT Thùy Linh Số 203 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 01655751571-09032235205
11 NT Huệ Số 394 Trần Cung, Xuân Đỉnh 098 7288742-0904084237
12 NT Minh Tiến 101 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 01686121368
13 NT Y Dược Năm Sao Số 24 Tân Xuân,Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm -0995102826
14 NT Bảo Minh Số 200 Đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0978225688
15 NT Minh Đức -Ngõ 117 A trần cung,cổ nhuế 1,quận bắc từ liêm- 0985895585
16 NT Việt Bảo Số 29, Đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0979299645